21 July 2013

Jenis Pelabur Hartanah

Ramai pelabur hartanah membeli aset semata-mata untuk menjual semula. Mereka membeli pada harga rendah dan menjual semula pada harga tinggi. Mereka melabur untuk mendapat keuntungan modal (capital gain) hasil dari kenaikan nilai aset tadi. Untuk pelabur kategori ini dikenali sebagai flipper.

Kategori pelabur yang satu lagi ialah mereka yang membeli hartanah kemudian menyewakannya untuk satu jangka masa yang panjang, sebelum menjual semula atau mewariskan kepada generasi seterusnya. Pelabur jenis ini mendapat income dari - (i) pendapatan sewa; (ii) pelunasan pinjaman hartanah (pengurangan hutang pinjaman dengan bank hasil dari duit sewa); dan (iii) kenaikan nilai aset. 

Menjadi seorang flipper atau sebaliknya bergantung kepada strategi pelaburan seseorang, jenis dan harga hartanah, serta jenis permintaan dan keadaan persekitaran lokasi hartanah terbabit. 

No comments:

Post a Comment