13 August 2012

Tetapkan matlamat, strategi dan pelan tindakan

Untuk berjaya dalam apa juga bidang, kita mesti ada tujuan yang jelas dan khusus (matlamat), bagaimana cara untuk mencapainya (strategi) dan apa yang perlu dilaksanakan (pelan tindakan). Dan setiap matlamat mungkin memerlukan strategi dan pelan tindakan yang berlainan atau sebaliknya.

Setiap orang mempunyai matlamat mereka sendiri dan cara serta tindakan yang berlainan. Ada juga mereka yang berkongsi matlamat yang sama, tetapi strategi dan pelan tindakan pula berlainan, bergantung kepada faktor dan situasi sekeliling yang mempengaruhi.

Untuk kes aku, salah satu matlamat yang berhubung kait dengan pelaburan hartanah adalah seperti berikut:

Matlamat:
Bebas dari belenggu kewangan yang membebankan atau financial freedom (tetapkan tempoh seperti dalam jangkamasa 5 tahun dari sekarang)

Strategi 1:
Menambah sumber pendapatan dengan melabur dalam bidang hartanah

(kita juga boleh memilih instrument pelaburan lain seperti bursa saham, unit komoditi, unit amanah, etc…dan ia perlu bersesuaian dengan pengetahuan, kadar pulangan yang dikehendaki dan kadar risiko yang sanggup diambil)

Pelan Tindakan (Untuk Strategi 1)...iaitu tambah sumber pendapatan dari pelaburan hartanah:
1. Beli dan jual rumah
2. Beli dan sewa rumah
3. Beli, sewa dan bila harga rumah meningkat baru jual

Dari pelan-pelan tindakan inilah bermulanya penglibatan aku secara bidang terjun dalam pelaburan hartanah.


No comments:

Post a Comment